Fortepijoninis trio “Kaskados” oficialiai savo koncertinę veiklą skaičiuoja nuo 1997, nors jau ir iki tol jo nariai – Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas), Edmundas Kulikauskas (violončelė) – buvo žinomi kaip solistai, kamerinių ansamblių dalyviai. Susiburti į nuolat koncertuojantį ansamblį ir būtent jo repertuaro sklaidoje apibendrinti savo profesinį meistriškumą – svarbus ir ryžtingas šių trijų atlikėjų žingsnis, turint galvoje, kad visi jie uoliai puoselėja ir kito pobūdžio muzikinę veiklą. Šiuos tris muzikus sieja ir artima akademinių studijų patirtis. Bemaž tuo pat metu visi studijavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje, pianistė ir smuikininkė – ten pat ir aspirantūroje Tad neatsitiktinai laikas ir patirtis, vidinė reikmė subrandino “Kaskadų” trio – šiuo metu vieną produktyviausių kamerinių ansamblių Lietuvoje. Šiam trio nekart teko dalyvauti didžiuosiuose Lietuvos festivaliuose: Gaidos, Šv.Kristupo, Thomo Manno, Pažaislio. Permainų muzikos , Iš arti. Ansamblis sėkmingai gastroliavo Austrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltarusijoje,Švedijoje,Lenkijoje, Japonijoje. O 2002 m “Kaskados” tapo IX tarptautinio J. Brahmso kamerinių ansamblių konkurso (Austrija, Piortšachas) laureatu – iškovojo I premiją. 2005 metais jie tapo Auksinio Disko laureatais (Lietuvos muzikų sąjungos apdovanojimas).

 

Lietuvos klausytojai susidomėję seka “Kaskadų” trio koncertinio gyvenimo ritmą – juolab kasmet ansamblis pateikia vis naujas kamerines programas. Be to, “Kaskadų” nariai yra atlikę solo partijas L. van Beethoveno Koncerte fortepijonui, smuikui, violončelei ir orkestrui C-dur, op. 56 . Pagrojo koncertų ciklus “Visi L.van Beethoveno fortepijoniniai trio” ,bei “ Visi J.Brahmso fortepijoniniai trio ir kvartetai”. Taip pat trio pateikė žiūrovams labai originalių projektų: lietuviškos muzikos programą .bei žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus tapybos improvizacija scenoje ir Vidmanto Bartulio muzikos vakarą , dalyvaujant multi –media menininkams Sauliui Valiui ir Daumantui Plechavičiui.

 

Šio ansamblio repertuare įvairių epochų trio žanro kūriniai, tarp kurių aptiksime itin aktyviai puoselėjamą romantinės muzikos palikimą. Ženklią interpretacinės energijos dalį ansamblis skiria šiuolaikinės lietuvių muzikos sklaidai, kasmet įtraukdamas naujus šių autorių opusus. Vertindami “Kaskadų” atlikėjų profesionalumą, meninę vaizduotę kompozitoriai yra specialiai šiam trio parašę kompozicijų (Loreta Narvilaitė, Jurgis Juozapaitis, Vidmantas Bartulis, Algirdas Martinaitis, Osvaldas.Balakauskas, Ramūnas Motiekaitis, Sadie Harrison), arba anksčiau sukurtus opusus perrašę būtent fortepijoninio trio sudėčiai (Arvydas Malcys, Feliksas Bajoras, Bronius Kutavičius, Anatolijus Šenderovas ). Kompozitorius Algirdas Martinaitis parašė koncerta Kaskadų trio ir kameriniam orkestrui” , kurio premjera įvyko 2009m festivalyje “Gaida”. Trio intensyviai bendradarbiavo su anglų kompozitore Sadie Harrison, kurios kūrinius įrašė NMC ( Anglija) išleistoje kompaktinėje plokštelėje. Taip pat trio yra įrašęs Balakausko kūrinius ASV (Anglija), bei septynių lietuvių kompozitorių kūrinius LMIPC( Lietuva) kompaktinėse plokštelėse.

 

Klausytojams pažįstamas fortepijoninio trio “Kaskados” braižas, apie kurį ne kartą palankiai rašyta lietuvių spaudoje, gerai atsiliepta užsienio kritikų. Recenzijose dažnai pažymimas darnus ir išraiškingas šių instrumentalistų ansambliškumas, įtikinamai sutelkiami raiškos būdai, tiksli stilistinė orientacija, gilaus bei vieningo trijų instrumentų garso visumos pajauta, o visa tai sąlygoja šių muzikų preciziškas ir tvirtas techninis pasirengimas.

 

Lietuvos radijo fonduose yra daugybė Kaskadų trio koncertų įrašų Jų koncertus transliavo Europos radijas. Trio taipogi pasirodė Lietuvos , bei Lenkijos televizijose.